مارس 28, 2018

دوره های رشد فردی و مهارت های موفقیتی

مارس 28, 2018

دوره های آموزشی هدفگذاری و موفقیت

خدمات


مشاور برتر در حوزه
کسب و کار

مشاور عالی در حوزه کسب و کار و اصول موفقیت در کار و بازاریابی


مولف کتاب های
موفقیتی

نویسنده و مولف کتاب های هدفگذاری موفقیت و تبیت کودکان و رشد فردی


برگزار کننده همایش
و سمینار

برگزار کننده همایش ها و سمینار های تخصصی در حوزه آموزش و موفقیت


برگزاری کلاسهای آموزشی
و موفقیتی

برگزاری دوره های تخصصی در مورد اصول موفقیت و کسب و کار
همایش آموزشی فن دفاع حرفه ای

چگونه با تکنیکهای پیشرفته و شگردهای فوق حرفه ای برنامه ریزی غیرکلامی از اولیاء دم و افراد رضایت اخذ نموده و طرفین را به سازش دعوت کنیم؟

محورهای آموزش: هنر اقناع سازی موکل - قضات امضا شناسی و خط شناسی - تشخیص دروغ در یک دقیقه - الفبای زبان بدن تخصصی ویژه وکلا - مدیریت دفتر کار و نظام 5S ادامه مطلب

دوره های آموزشی

سابقه کاری ما

4

نویسنده کتاب ای موفقیتی

58

سمینار و همایش

2784

دانش آموخته

1178

دوره اموزشی

مارس 28, 2018

زبان بدن برای کسب و کار

مارس 28, 2018

شیوه صحیح تربیت فرزندان

فوریه 28, 2018

اصول موفقیت درکسب وکار

 • مدیر عامل موسسه راهبردی دانش پژوهان، مدرسان و مدیران گلاب
  مهناز گلاب
 • دکتری روانشناسی بالینی از دانشگاه علوم تحقیقات اوراسیا گرجستان
  مدرس و مشاور برترین برندهای داخلی و بین المللی
  مهناز گلاب
 • نویسنده کتاب های موفقیتی
  رئیس انجمن بین المللی زنان کارآفرینpsa_cert تحت اعتبار IAS آمریکا
  مهناز گلاب