برگزاری کلاسهای آموزشی و موفقیتی

برگزاری دوره های تخصصی در مورد اصول موفقیت و کسب و کار

.

مشاور برتر در حوزه کسب و کار

مشاور عالی در حوزه کسب و کار و اصول موفقیت در کار و بازاریابی

برگزار کننده همایش و سمینار

برگزار کننده همایش ها و سمینار های تخصصی در حوزه آموزش و موفقیت

مولف کتاب های موفقیتی

ویسنده و مولف کتاب های هدفگذاری موفقیت و تبیت کودکان و رشد فردی